19 June 2017

NTG køber aktierne i Cargo 2000 A/S

Pr. 1. juni 2017 overtager NTG aktierne i Cargo 2000 A/S.

Indehaver Michael Halgrener har efter længere tids sygdomsforløb besluttet sig for at sælge sin virksomhed.

Cargo 2000 A/S er kendt for sine serviceydelser på Norden samt Kontinent, specielt Tyskland. NTG koncernen deler forretningen op i 2 forretningsområder mellem NTG Nordic A/S, der overtager trafik på Norden, og NTG Continent A/S, der overtager trafik på Tyskland/Kontinent.

Michael Halgrener og Adm. Dir. Vivi Aakjær er behjælpelige med overgangen og implementeringen af forretningen i NTG gruppen. NTG ønsker at videreføre de forretningsområder, som Cargo 2000 A/S har betjent, fordi det komplementerer koncernen.

Alt frontpersonale forbliver i det nye ejerskab, og kun administration og direktion berøres af virksomhedshandlen.

Vi står med ferien for døren, dog forsøger vi vores bedste for at kontakte alle kunder for en drøftelse om fremtiden i den nye konstellation, så vi alle kan se frem til et fortsat godt samarbejde.

Såfremt der måtte være brug for yderligere afklaring, er I meget velkomne til at kontakte os.

 

hero_15